Call center! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Stara Varos CDC

Health facility Stara Varos

Raičević-Fuštar dr Biljana

Pajović dr Rajka

Strainović-Lalović dr Vesna

 načelnica

Banda dr Esma

Samardžija-Jovanović dr Branka