Call center! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Blok 5 CDA

Health facility Blok 5

Ivanović dr Ankica

Stojović dr Jelena

Bošković dr Vladan

Žugić dr Marija

Čađenović dr Nevena

Grbović dr Mensud

Zogović-Vuković dr Ljiljana

Ivanović dr Iva

Nišavić dr Marko

Šeat dr Lenka

Milićević dr Vesna