Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dopunski rad zaposlenih

  1. Dr med. Željka Stevović, specijalista ginekologije i akušerstva – Specijalistička ambulanta iz oblasti ginekologije i akušerstva sa ultrazvučnom dijagnostkom za žene “NATAL”, Podgorica,
  2. Dr med. Slađana Račić, specijalista pedijatrije – JU “Resursni centar za djecu i mlade”, Podgorica,
  3. Dr med. Dubravka Lopičić, specijalista pneumoftiziologije – Specijalna bolnica “CODRA”, Podgorica,
  4. Dr med. Ljiljana Vučeljić, specijalista psihijatrije – Medicina rada JZU Dom zdravlja Podgorica,
  5. Jovanka Bulatović, rentgen tehničar – PZU stomatološka ordinacija ” ESTETICA DENTIS” Podgorica,
  6. Dr med. Ana Ičević, specijalista radiologije, PZU Opšta bolnica “Meljine”, Herceg Novi,
  7. Dr med. Katarina Kalezić, specijalista radiologije, PZU Opšta bolnica “Meljine”, Herceg Novi.